یکشنبه , 28 شهریور , 1400

گروه تولیدی گلبرگ ، فعالیت خود را در سال 1367 با مدیریت مرحوم فریدون اخلاصی در زمینه تولید نخ زری آغاز کرد و همچنین در کنار تولید نخ زری ، بنیان گذار توزیع انواع لوازم جشن و تولد به اقسانقاط کشور به صورت مستقیم بوده است .

این گروه تولیدی در حال حاضر با مدیریت اخوان اخلاصی فعالیت خود را به صورت مستمر ادامه داده و چشم انداز روشنی برای خود در نظر دارد.